Published on in Vol 22, No 9 (2020): September

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/18481, first published .
Impact of the Internet on Medical Decisions of Chinese Adults: Longitudinal Data Analysis

Impact of the Internet on Medical Decisions of Chinese Adults: Longitudinal Data Analysis

Impact of the Internet on Medical Decisions of Chinese Adults: Longitudinal Data Analysis

Qianqian Ma   1, 2 , MSc ;   Dongxu Sun   1, 2 , MSc ;   Fangfang Cui   1, 2 , MSc ;   Yunkai Zhai   1, 2, 3 * , PhD ;   Jie Zhao   1, 2 * , PhD ;   Xianying He   1, 2 , MSc ;   Jinming Shi   1, 2 , MSc ;   Jinghong Gao   1, 2 , MD ;   Mingyuan Li   1, 2 , PhD ;   Wenjie Zhang   1, 2 , PhD

1 National Engineering Laboratory for Internet Medical Systems and Applications, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, China

2 National Telemedicine Center of China, Zhengzhou, Henan, China

3 School of Management Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, China

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Yunkai Zhai, PhD
  • National Engineering Laboratory for Internet Medical Systems and Applications
  • The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
  • 1 Jianshe Road, Erqi District
  • Zhengzhou, Henan, 450052
  • China
  • Phone: 86 371-67966215
  • Email: zhaiyunkai@zzu.edu.cn