Published on in Vol 19, No 7 (2017): July

Evaluating a Web-Based Coaching Program Using Electronic Health Records for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China: Randomized Controlled Trial

Evaluating a Web-Based Coaching Program Using Electronic Health Records for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China: Randomized Controlled Trial

Evaluating a Web-Based Coaching Program Using Electronic Health Records for Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China: Randomized Controlled Trial

Lan Wang 1, RN, MD;  Lin He 2, MSc;  Yanxia Tao 1, MD;  Li Sun 3, MD;  Hong Zheng 4, MD;  Yashu Zheng 4, RN;  Yuehao Shen 5, RN, MD;  Suyan Liu 5, RN;  Yue Zhao 1, RN, PhD;  Yaogang Wang 3, PhD

1 Community Nursing Section, School of Nursing, Tianjin Medical University, Tianjin , CN

2 Internet Section, Information Center, Tianjin Medical University, Tianjin , CN

3 Health Service Management, School of Public Health, Tianjin Medical University, Tianjin , CN

4 Respiratory Unit, Department of Respiratory Care, Tianjin First Center Hospital, Tianjin , CN

5 Respiratory Unit, Department of Respiratory Care, General Hospital of Tianjin Medical University, Tianjin , CN

Corresponding Author:

  • Yaogang Wang, PhD
  • Health Service Management
  • School of Public Health
  • Tianjin Medical University
  • 22 Qixiangtai Rd
  • Tianjin
  • CN
  • Phone: 86 022-83336636
  • Email: wyg@tmu.edu.cn